Företaget Commodore skapades i Kanada år 1954 av Jack Tramiel, 28 år senare lämnade de första modellerna av Commodore 64 fabriken.

Datorn fanns tidigt på de flesta universitetet och högskolor även om användningen i början var väldigt begränsad, de gånger studenterna fick möjlighet att använda sig utav datorn var den väldigt uppskattad, det var inte sällan som eleverna hade mer kunskap om datorn än vad lärarna kunde, under en period tvingades personalen låsa in de redan mycket begränsade datorerna, då datorerna utsattes för sabotage av bland annat hippies. Mångas stora dröm var dock att ha en egen dator, allteftersom användningen och efterfrågan ökade så ökade också kunskapen, folk lärde sig att koda och en BACIS-tolk lades till och programmeringen var igång, trots det mycket enkla utseendet och den mycket avancerade kodteknik som krävdes, med bland annat PEEK- och POKE- kommandon så blev detta snabbt en inkörsport för programmerare från hela världen. Något som sakta men säkert ledde till att programmerare fick en allt större förståelse för mikrodatorer.

Om du ville utnyttja hårdvaran till max var kunskap om datorn ett måste , något som var väldigt sällsynt då många företag var rädda för konkurrenter, två medarbetare fick en väldigt smart idé , de släppte en manual som innehöll all den information som en programmerare kunde behöva, denna extremt smarta idé kom från medarbetarna Andy Finkel och Niel Harris och var inget som ledningen hade godkänt, det är mycket tack vare detta initiativ som mjukvaran hos Commodore 64 har utvecklats så långt som den gjort, deras initiativ och öppenhet ledde till att utvecklare snabbt kunde ta fram en bättre mjukvara som gjorde det möjligt att bruka hårdvaran på bästa sätt. Datorerna innan Commodore gick på runt 10 000 svenska kronor, något inte många hade råd med, Commodore 64s låga, ständigt pressade pris gjorde att allt fler hade råd att köpa en dator.

Commodore på bioduken

Med filmer som ”War Games”, ”Star Trek” och ”Star Wars-trilogin” ökade efterfrågan hos de unga allt mer. Bland de första att utveckla spel till Commodore var Mats Gabrielsson som med företaget Handic Software tillverkade spel åt både föregångaren Vic-20 och senare åt Commodore 64:an, Handic Software kom att bli Sveriges första riktiga spelfabrik. Möjligheten att spela kända spel som Pong, Pac-Man , Mario bros och tetris på hemmaplan, istället för att tvingas gå till arkadhallarna var ett stort framsteg , som uppskattades enormt, mellan 1982 och 1994 såldes 17 miljoner hemdatorer , trots att den för flera år sedan slutade säljas i butiker så är det fortfarande världens mest sålda hemdator , i år har vi fått möjlighet att köpa en mini variant av Commodore64, med totalt 64  inbyggda spel, några av de inbyggda spelen är: ”Hawkeye”,”Paradroid” och ”Nebulus”, joysticken som följer med kopplas in med USB och det finns även ett HDMI-uttag som gör det möjligt att koppla in datorn i moderna skärmar , vi får även åter igen möjligheten att koda via BACIS.